अनुक्रमांकविषयया तारखेपासूनआजपर्यंतविभागडाउनलोड करा
1निविदा सूचना क्रमांक ०१ २०२२-२३2022-2318-02-2023Civilडाउनलोड करा
2Replicating and installation of newly designed logo design for Ichalkaranji Municipal Corporation12-04-2023 20-04-2023Civilडाउनलोड करा
3आरोग्य विभाग जाहीर निविदा क्रमांक ४07-09-202313-09-2023Healthडाउनलोड करा
4सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाहीर निविदा 9/23-2401-11-202309-11-2023Civilडाउनलोड करा
5सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाहीर निविदा 13/23-2402-02-202409-02-2024Civilडाउनलोड करा
6मोठे तळे HT-LT pole shifting work tender जाहीर निविदा क्र. २-२०२३-२४06-02-202414-02-2024Electricalडाउनलोड करा
7जाहिर निविदा-२ दरपत्रक सन-२०२३-२४ (दवितीय मागणी)13-02-202421-02-2024Electricalडाउनलोड करा
8बालवाडी मुलांना खाऊ देणे जाहिर प्रकटन14-02-202420-02-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
9जाहिर निविदा-२ दरपत्रक सन-२०२३-२४ (तृतीय मागणी)20-02-202427-02-2024Electricalडाउनलोड करा
10जाहीर निविदा सूचना-१७-२०२३-२४ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)21-02-202427-02-2024Civilडाउनलोड करा
11महिला बाल कल्याण विकास जाहिर प्रकटन 23-02-202426-02-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
12
ट्रक्स/लक्जरी प्रवासी बसेस व इतर अवजड वाहने pay and park ठेका.
23-02-202429-02-2024Marketडाउनलोड करा
13जाहीर प्रकटन-इमपा मालकीच्या सर्व स्थावर मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्या संबंधातील सर्व रेकॉर्ड संगणीकृत करणे.23-02-202429-02-2024Marketडाउनलोड करा
14अत्याधुनिक माग प्रशिक्षण देणे06-03-202412-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
15Two व्हीलर ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण देणे06-03-202412-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
16इमितेशन ज्वेलरी मेकिंग प्रशिक्षण06-03-202412-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
17ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण06-03-202412-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
18
Four व्हीलर ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण देणे
06-03-202412-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
19लघुउद्योग प्रशिक्षण06-03-202412-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
20बेकरी प्रोडक्ट मेकिंग प्रशिक्षण06-03-202412-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
21प्राथमिक शाळांना क्रीडा साहित्य पुरवणे(दुरुस्ती दरपत्रक)
06-03-202412-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
22प्रशिक्षण लाभार्थी निवड जाहीर प्रकटन07-03-202415-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
23अत्याधुनिक माग विवर काम प्रशिक्षण देणे पहिली मुदत वाढ12-03-202414-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
24क्रीडा साहित्य कोटेशन मागवणे बाबत पहिली मुदतवाढ12-03-202414-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
25टू व्हीलर ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण देणे पहिली मुदत वाढ12-03-202414-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
26फोर व्हीलर ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण कोटेशन साठी पहिली मुदत वाढ12-03-202414-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा
27बेकरी प्रॉडक्ट मेकिंग चे प्रशिक्षण कोटेशन साठी पहिली मुदतवाढ12-03-202414-03-2024Women and Child Welfareडाउनलोड करा