Sr.Noनावडाउनलोड करा
1.0357- वाहन परवानाडाउनलोड करा
2.0688- वाहन परवानाडाउनलोड करा
3.0896 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
4.0896 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
5.1399 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
6.1582 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
7.1948 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
8.2475- वाहन परवानाडाउनलोड करा
9.2540- वाहन परवानाडाउनलोड करा
10.2592 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
11.2941- वाहन परवानाडाउनलोड करा
12.4266 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
13.4620 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
14.4626 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
15.6501 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
16. 6809 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
17.7930 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
18.8089 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
19.रिक्षा वाहन परवाना - 0492डाउनलोड करा
20. रिक्षा वाहन परवाना - 1099डाउनलोड करा
21.रिक्षा वाहन परवाना - 1388डाउनलोड करा
22.रिक्षा वाहन परवाना - 2103डाउनलोड करा
23. रिक्षा वाहन परवाना - 2240डाउनलोड करा
24. रिक्षा वाहन परवाना - 2350डाउनलोड करा
25.रिक्षा वाहन परवाना - 3068डाउनलोड करा
26.रिक्षा वाहन परवाना - MH09J 8354डाउनलोड करा
27.वाहन परवाना MH-09-CW-1048डाउनलोड करा
28.वाहन परवाना MH-09-CW-2056डाउनलोड करा
29.वाहन परवाना MH-09-CW-2092डाउनलोड करा
30.वाहन परवाना MH-09-CW-2380डाउनलोड करा
31.वाहन परवाना MH-09-CW-2557डाउनलोड करा
32.वाहन परवाना MH-09-CW-3153डाउनलोड करा
33.वाहन परवाना MH-09-CW-9009डाउनलोड करा
34.वाहन परवाना MH-09-EL-0932डाउनलोड करा
35.वाहन परवाना MH-09-EL-1575डाउनलोड करा
36.वाहन परवाना MH-09-EL-2178डाउनलोड करा
37.वाहन परवाना MH-09-EL-3724डाउनलोड करा
38.वाहन परवाना MH-09-J-7851डाउनलोड करा
39.वाहन परवाना MH-09-J-8478डाउनलोड करा
40.रिक्षा वाहन परवाना - 9444डाउनलोड करा
41.वाहन परवाना MH-09-EL-1821डाउनलोड करा
42.30-04-2024 पदयात्रा परवानाडाउनलोड करा
43. 0102- वाहन परवानाडाउनलोड करा
44. 0509 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
45. 0972 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
46. 1004 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
47. 1171 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
48.1296- वाहन परवानाडाउनलोड करा
49.1473 - वाहन परवानाडाउनलोड करा
50.बुगड- कार्यक्रम परवाना- हुलगेश्वरी रोड- 06-04-2024डाउनलोड करा
51.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- जवाहर पाण्याची टाकी चौक- 25-04-2024डाउनलोड करा
52. काडाप्पा- कॉर्नर सभा- तारदाळ चौक तारदाळ- 30-04-2024डाउनलोड करा
53.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- दुर्गामाता मंदिर चौक, जुना चंदूर रोड- 25-04-2024डाउनलोड करा
54.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- दुर्गामाता मंदिर शहापूर चौक- 26-04-2024डाउनलोड करा
55.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- राणा प्रताप चौक, गावभाग- 28-04-2024डाउनलोड करा
56.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- विठ्ठल मंदिर चौक- 25-04-2024
डाउनलोड करा
57.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- वुई टू फटाका मार्ट समोर इंट इस्टेट- 30-04-2024
डाउनलोड करा
58.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- साई मंदिर चौक, लिगाडे मळा- 28-04-2024
डाउनलोड करा
59.काडाप्पा- कोपरा सभा परवाना- भोनेमाळ- 29-04-2024
डाउनलोड करा
60.काडाप्पा- जाहीर सभा- थोरात चौक के.शिवाजी खवरे मार्केट- 01-05-2024
डाउनलोड करा
61.चोपडे- मेळाव्यास परवाना- वर्धमान चौक- 23-03-2024
डाउनलोड करा
62.नेजे- कार्यकर्ता बेठक व साऊंड परवाना - बालाजी माध्यमिक हायस्कूल विक्रमनगर- 29-04-2024
डाउनलोड करा
63.नेजे- कॉर्नर सभा- अशोका हायस्कूल,गणेशनगर- 27-04-2024डाउनलोड करा
64.नेजे-कॉर्नर सभा-जे.के.नगर,तारदाळ-30-04-2024
डाउनलोड करा
65.नेजे- कॉर्नर सभा- दत्त डेअरी- तारदाळ (गावभाग)- 29-04-2024डाउनलोड करा
66.काडाप्पा- जाहीर सभा- थोरात चौक के. शिवाजी खवरे मार्केट - 01-05-2024-2
डाउनलोड करा
67.नेजे- कॉर्नर सभा- बालाजी चौक विक्रमनगर- 30-04-2024
डाउनलोड करा
68.नेजे- कॉर्नर सभा- श्रीराम चौक, संगमनगर, तारदाळ (खोतवाडी)- 29-04- 2024
डाउनलोड करा
69.नेजे- सभा व साऊंड परवाना- लालनगर क्रांती चौक- 23-04-2024
डाउनलोड करा
70.प्रकाश नेजे , काँग्रेस, Final noc , २६-०४-२०२४
डाउनलोड करा
71. प्रकाश नेजे , काँग्रेस, आसरा नगर , २६-०४-२०२४
डाउनलोड करा
72.प्रमोद शंकर नेजे (आलासे मळा, आमराई रोड )डाउनलोड करा
73.प्रमोद शंकर नेजे (सुतार मळा ) परवानाडाउनलोड करा
74.प्रमोद शंकर नेजे (स्वामी मळा, हनुमान नगर )
डाउनलोड करा
75.मेळावा परवाना 10.4.24डाउनलोड करा
76.स्वाभिमानी पक्ष प्रचार कार्यालय-12.4.24डाउनलोड करा
77.कडाप्पा- कॉर्नर सभा- हिंदुराव शेळके निवासस्थान-30-04-2024
डाउनलोड करा
78.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- लायन्स ब्लड बँक- 30-04-2024
डाउनलोड करा
79.नेजे- लक्ष्मी नगर तारदाळ- 30-04-2024
डाउनलोड करा
80.दत्तवाडे- महिला कार्यकर्त्यांचा मेळावा-पंचरत्न- मंगल कार्यालय- 29-04-2024
डाउनलोड करा
81.दत्तवाडे-कार्यकर्ता बेठक व साऊंड परवाना-ताराराणी पक्ष कार्यालय-21-04-2024डाउनलोड करा
82.दत्तवाडे-महिला पदाधिकारी मेळावा परवाना-ताराराणी पक्ष कार्यालय, मेन रोड,एस.टी.स्टड शेजारी-17-04-2024
डाउनलोड करा
83.नेजे- कॉर्नर सभा- चांदणी चौक- 27-04-2024डाउनलोड करा
84. नेजे- कॉर्नर सभा- छत्रपती शिवाजी चौक, तारदाळ-27-04-2024डाउनलोड करा
85.नेजे- कॉर्नर सभा- त्रिशुल चौक,गावभाग-27-04-2024
डाउनलोड करा
86.नेजे- कॉर्नर सभा- बी.जे. पी. मार्केट रोड,भगतसिंग गल्ली नं.१-28-04-2024डाउनलोड करा
87.नेजे- कॉर्नर सभा- वेताळ पेठ,वेताळ मंदिर समोर-28-04-2024डाउनलोड करा
88. नेजे-कार्यकर्ता बेठक व साऊंड परवाना-दत्त मंदिर,शिक्षक कॉलनी,जवाहरनगर-20-04-2024डाउनलोड करा
89.नेजे-कार्यकर्ता बेठक व साऊंड परवाना-दुर्गामाता मंदिर,शहापूर गावचावडी चौक,शहापूर-20-04-2024डाउनलोड करा
90. नेजे-कार्यकर्ता बेठक व साऊंड परवाना-यशोदिप भवन मथुरा हायस्कूल,रिंगरोड-21-04-2024डाउनलोड करा
91.नेजे-कार्यकर्ता बेठक व साऊंड परवाना-राजू भाऊ डाळ्या बिल्डींग शॉपिंग सेंटर मागे-21-04-2024डाउनलोड करा
92.नेजे-कॉर्नर सभा-गौकुळ चौक-29-04-2024डाउनलोड करा
93.नेजे-कोर्नर सभा- मानस हॉटेल मागे-29-04-2024डाउनलोड करा
94.नेजे-कोर्नर सभा-आय.जी.एम.रोड तीन बत्ती चार रस्ता,जामदार गल्ली-27-04-24डाउनलोड करा
95.नेजे-कोर्नर सभा-नेहरू नगर,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन-26-04-2024डाउनलोड करा
96.नेजे-कोर्नर सभा-लक्ष्मी मार्केट लालबावटा ऑफिस-28-04-2024डाउनलोड करा
97.नेजे-कोर्नर सभा-शाहूनगर गल्ली नं. ४ चंदूर-29-04-2024डाउनलोड करा
98.नेजे-कोर्नर सभा-होळी कट्टा मंगळवार पेठ-28-04-2024डाउनलोड करा
99.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- हत्ती चौक- 02-05-2024डाउनलोड करा
100.काडाप्पा- कोर्नर सभा- भोने माळ सार्वजनिक शौचालयाजवळ-02-05-2024डाउनलोड करा
101.काडाप्पा- मेळावा- कृष्णा मल्टीपर्पज हॉल, नायर पेट्रोल पंप जवळ-02-05-2024डाउनलोड करा
102.काडाप्पा-कोर्नर सभा- शाहूनगर,गल्ली नं. ४ मुजावर दवाखाना चौक चंदूर- 02-05-2024डाउनलोड करा
103.दत्तवाडे-जाहीर सभा-झेंडा चौक,कबनुर-02-05-2024डाउनलोड करा
104.नेजे- कॉर्नर सभा- साई मंदिर चौक स्वामी मळा प्रभाग क्र. ११-02-05-2024डाउनलोड करा
105.नेजे- कोर्नर सभा- गौरी शंकर तारदाळ-02-05-2024डाउनलोड करा
106.नेजे- कोर्नर सभा- शिवमंदिर चौक,मधुबन सोसायटी-02-05-2024डाउनलोड करा
107.काडाप्पा- जाहीर सभा-श्रीमंत ना. बा. घोरपडे नाट्यग्रहजवळील चौक-02-05-2024 डाउनलोड करा
108.काडाप्पा- मेळावा परवाना- कृष्णा मल्टीपर्पज हॉल, नायर पेट्रोल पंप जवळ-02-05-2024डाउनलोड करा
109.चौगुले- जाहीर सभा- रि. स. नं. ६०६,६०७ के. आण्णाभाऊ साठे मैदान- 05-05-2024डाउनलोड करा
110.दत्तवाडे- जाहीर सभा- झेंडा चौक, कबनुर- 02-05-2024डाउनलोड करा
111.नेजे- काडापुरे तळ ६० फुटी रस्ता, लिंबु चौक- 03-05-2024डाउनलोड करा
112.नेजे- जाहीर सभा- शहापूर गावचावडी समोरील चौक, शहापुर- 05-05-2024डाउनलोड करा
113.वाहन परवाना- 2922डाउनलोड करा
114.वाहन परवाना- 3313डाउनलोड करा
115.वाहन परवाना- 4043डाउनलोड करा
116.काडाप्पा - कॉर्नर सभा- गणेश नगर आरोमा बेकरी जवळ -04-05-2024डाउनलोड करा
117. काडाप्पा- कॉर्नर सभा- कृष्णा मल्टीपर्पजहॉल,गावभाग- 04-05-2024डाउनलोड करा
118.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- चंदूर महासिद्ध मंदिर काशिनाथ पुजारी घराजवळ चंदूर- 04-05-2024डाउनलोड करा
119.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- बालाजी नगर शहापुर- 04-05-2024डाउनलोड करा
120.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- बीजेपी मार्केट,शहापूर- 04-05-2024डाउनलोड करा
121.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- महात्मा गांधी हौसिंग सोसायटी- 04-05-2024डाउनलोड करा
122.काडाप्पा- कॉर्नर सभा- हत्ती चौक- 04-05-2024डाउनलोड करा
123.काडाप्पा-कॉर्नर सभा-लिंबू चौक-04-05-2024डाउनलोड करा
124.काडाप्पा-कॉर्नर सभा-सेनिक कट्टा, चंदूर -04-05-2024डाउनलोड करा
125.काडाप्पा-पदयात्रा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पु. निमजगा मळा रेणुका नगर झोपडपट्ट -05-05-2024डाउनलोड करा
126.काडाप्पा-पदयात्रा-छ. शिवाजी महाराज पुतळा-मलाबादे चौक ते गावभाग-04-05-2024डाउनलोड करा
127.काडाप्पा-पदयात्रा-छ. शिवाजी महाराज पुतळा-मलाबादे चौक रोड मार्गे म. चौक गांधी पु. राजवाडा चौक -04-05-2024डाउनलोड करा
128.काडाप्पा-पदयात्रा-छ. शिवाजी महाराज पुतळा-मलाबादे चौक रोड मार्गे म. चौक गांधी पु. राजवाडा चौक -04-05-2024डाउनलोड करा
129.काडाप्पा-पदयात्रा-छ. शिवाजी महाराज पुतळा-मलाबादे चौक रोड मार्गे म. चौक गांधी पु. राजवाडा-04-05-2024-2डाउनलोड करा
130.कोले-पदयात्रा- कबनुर दर्गा ते गावभाग ते परीट गल्ली- 04-05-2024डाउनलोड करा
131.कोले-पदयात्रा- कबनुर दर्गा ते गावभाग ते परीट गल्ली- 04-05-2024-2डाउनलोड करा
132.घोरपडे-कॉर्नर सभा- कबनुर ग्रामपंचायत चौक-03-05-2024डाउनलोड करा
133.चौगुले- रेली परवाना- कबनुर दर्गा तिरंगा कॉलनी ठाकरे चौक मराठा मंडळ- 05-05-2024डाउनलोड करा
134. दत्तवाडे- कॉर्नर सभा- १०० फुटी रोड आसरानगर-03-05-2024डाउनलोड करा
135.दत्तवाडे- कॉर्नर सभा- १०० फुटी रोड आसरानगर-03-05-2024-2डाउनलोड करा
136.दत्तवाडे- मेळावा- खामकर हॉल-04-05-2024डाउनलोड करा
137. दत्तवाडे- मेळावा- सिध्दीविनायक हॉल-03-05-2024डाउनलोड करा
138.निर्मळे- कॉर्नर सभा- डेक्कन जवळ आंबेडकर नगर, शहापूर-03-05-2024डाउनलोड करा
139.निर्मळे- रेली परवाना- डॉ. बा.आं. पु. छ. शि. म. पु. मलाबादे चौक गांधी पु. महासत्ता चौक थोरात चौक-05-05-2024डाउनलोड करा
140.निर्मळे-कॉर्नर सभा- इंदिरानगर-04-05-2024डाउनलोड करा
141.निर्मळे-कॉर्नर सभा- कामगार चाळ -03-05-2024डाउनलोड करा
142.निर्मळे-कॉर्नर सभा- कामगार चाळ -03-05-2024-2डाउनलोड करा
143.निर्मळे-कॉर्नर सभा- जयभीम नगर -04-05-2024डाउनलोड करा
144.निर्मळे-कॉर्नर सभा- टाकवडे वेस -04-05-2024डाउनलोड करा
145.निर्मळे-कॉर्नर सभा- नेहरू नगर -03-05-2024डाउनलोड करा
146.निर्मळे-पदयात्रा- आसरानगर-04-05-2024डाउनलोड करा
147.निर्मळे-पदयात्रा- जवाहर नगर -04-05-2024डाउनलोड करा
148.निर्मळे-पदयात्रा परवाना- लाखेनगर-शांतीनगर -04-05-2024डाउनलोड करा
149.निर्मळे-पदयात्रा परवाना- शहापूर -05-05-2024डाउनलोड करा
150.निर्मळे-पदयात्रा- सिद्धार्थ सोसायटी-05-05-2024डाउनलोड करा
151.निर्मळे-पदयात्रा- रेणुकानगर-05-05-2024डाउनलोड करा
152.निर्मळे-पदयात्रा- शहापूर-05-05-2024डाउनलोड करा
153.नेजे- रेली परवाना- छ. शि. म. पु. चौक-म. चौक- गांधी पु. राजवाडा चौक गुजरी कॉर्नर चांदणी चौक-05-05-2024डाउनलोड करा
154.नेजे-कॉर्नर सभा- गांधी कम्प चौक-04-05-2024डाउनलोड करा
155.नेजे-कॉर्नर सभा-जय किसान चौक कलानगर- 04-05-2024डाउनलोड करा
156.नेजे-कॉर्नर सभा-कबनुर चौक- 04-05-2024डाउनलोड करा
157.नेजे-कॉर्नर सभा-पवार मळा कॉंग्रेस कमिटी मागे- 04-05-2024डाउनलोड करा