अनुक्रमांकलक्ष द्याडाउनलोड करा
1सन 2023 च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्याबाबतचा शासन निर्णय. डाउनलोड करा
2उद्यान विभाग - इचलकरंजी शहर सुशोभीकरण करणेसाठी तोडावयाची झाडे व झाडांचे वय.डाउनलोड करा
3गणेशोत्सव २०२३ साजरा करणेबाबत मूर्तीकार / मूर्तीसाठवणूकदार यांना मार्गदर्शक सुचना.डाउनलोड करा
4REVISED GUIDELINES FOR IDOL IMMERSION (CPCB)डाउनलोड करा
5गणेशोत्सव हमीपत्रडाउनलोड करा
6Save waterडाउनलोड करा
7आरोग्य विभाग - जंतुनाशके दर मागविणे बाबत.डाउनलोड करा