Mr.Nitin Prabhakar Bange 
जनसंपर्क अधिकारी 
9158005142

coud.ichalkaranji@maharashtra.gov.in

Address

स्टेशन रोड, गुरु टॉकीजच्या बाजूला, विकास नगर, इचलकरंजी, महाराष्ट्र, 416115