Serial NumberNoticeDownload
Serial NumberNoticeDownload
Serial NumberNoticeDownload
1Local Quotation DemandDownload
2Quotation demand for Dr.Babasaheb Ambedkar HospitalDownload
3Rate Contract for Supplying Tent,Barricades,Chairs,Table, etc. on rent to Ichalkaranji Municipal CorporationDownload
4सोलर हायमास्ट उभारणे जाहीर सूचना व नमुनाDownload
5Regarding Road ExcavationDownload
6IEC Document Download
7Implementation of Budget Software and Geo Tracking SoftwareDownload
8GIS QUOTATIONDownload
9IEC UPDATED QUOTATIONDownload
10Quote for X-Ray Baggage Inspection SystemDownload
11Quote for DFMD/HHMD/Visitor ManagermentDownload
12CCTV System Protosal For Gat No.629 At IchalkaranjiDownload
13महिलांना-प्रशिक्षण-देणे-कामी-दरपत्रकDownload
14संगणक साहित्य, प्रिंटर व सी सी टी व्ही पुरवठा व रिपेअरी तसेच बसविणे दरपत्रक जाहीर प्रसिद्धीDownload
15प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना क्रीडा साहित्य पुरविणेDownload
16अंदाजपत्रक-वाहन-विभाग (सर्कुलर)Download
17जाहीर प्रकटन-इमपा मालकीच्या सर्व स्थावर मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्या संबंधातील सर्व रेकॉर्ड संगणीकृत करणे. Download
18सन 2024-25 सालाकरीता १५ ऑगष्ट स्वातंत्र्य दिन व २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन व महानगरपालिकेच्या असणा-या विविध शासकीय कार्यक्रमासाठी व संभाव्य पुरपरिस्थीतीमध्ये पुरग्रस्त नागरीकांना जेवण व चहा नाष्टा, आल्पोपहार, पाणी इ पुरविणे.Download
19इचलकरंजी महानगरपालिके मार्फत राजर्षी छत्रपती शाहू हायस्कूल, इचलकरंजी मधील मुले, मुन्नीना खालील प्रमाणे साहित्य पुरविणेबाबचे कामकाज करणेत येणार आहे.
Download
20इचलकरंजी महानगरपालिके मार्फत राजर्षी छत्रपती शाहू हायस्कूल, इचलकरंजी मधील मुले, मुलीना खालील प्रमाणे शैक्षणिक साहित्य, इ. पुरविणेबाबचे कामकाज करणेत येणार आहे.Download
21इचलकरंजी महानगरपालिक मार्फत राजर्षी छत्रपती शाहू हायस्कूल, इचलकरंजी मधील मुले. मुलीना सोबत जोडले स्पेशिफिकेशन प्रमाणे गणवेश पुर्गवणेबाबचे कामकाज करणेत येणार आहे.Download
22बालवाडी विद्यार्थी यांना गणवेश व शैक्षणिक साहित्य पुरवणे Download
23वार्षिक कामांकरिता दरपत्रक मागणी जाहीर प्रकटन- विद्युत विभाग Download